Categories
EIT Food News

Älytagit vahtivat pakatun elintarvikkeen tilaa

EIT Food Smart Tags -hankkeessa on pilotoitu VTT:n johdolla pakkauksiin integroitavien älytagien valmistusta. Nämä matkapuhelimen avulla tulkittavat älytagit mahdollistavat pakatun tuotteen olosuhteiden monitoroinnin digitaalisesti. VTT:llä on jo aiemmin kehitetty ohut ja taipuisa sähköinen lämpötilaloggeri, T-Tag, jonka avulla voidaan seurata tuotteen lämpötilaprofiilia (Kuva 1).

Tällaisen ratkaisun avulla voidaan parantaa kuljetusketjun hallintaa ja optimoida tuotteen säilytysolosuhteita. T-Tag perustuu lämpötilaa mittaavaan NFC-siruun ja pieniin LED-valonlähteisiin, jotka ilmoittavat visuaalisesti lämpötilan raja-arvon ylittymisestä. Lämpötilahistoria voidaan lukea myös Android-sovelluksen avulla puhelimesta. (Video: https://youtu.be/CbMFWoooLcQ).

Kuva 1. T-Tag lämpötilaloggeri ja Android-sovellus lämpötilatiedon luentaan.

Hankkeen kaksi muuta pilottia perustuvat 2D viivakoodeihin, joissa on väriä muuttavia alueita. Tällaiset älytagit kehitettiin alun perin Horizon2020 ohjelman TagItSmart hankkeessa (www.tagitsmart.eu). Älytagien väri vaihtuu ympäristön olosuhteiden vaikutuksesta, minkä ansiosta koodia luettaessa päästään erilaiseen palveluun riippuen luentaolosuhteista. Hankkeessa on pilotoitu typpi- ja happi-indikaattorit yhdistämällä näille yhdisteille herkät VTT:n kehittämät painovärit osaksi 2D-koodia (Kuva 2). Typpiindikaattoreita voidaan käyttää valvomaan pakatun kalan tuoreutta. Happi-indikaattorit puolestaan sopivat osoittamaan pakkauksen eheyttä näpelöinnin havaitsemiseksi tai pilaantumisen laukaisevan vuodon valvomista varten.

Kuva 2. Älytagi, jossa on yhdistetty typpi-indikaattori ja 2D-koodi. Koodin alareunan sininen palkki ilmestyy, kun koodi on kontaktissa typpikaasun kanssa. (Kooditeknologia ja lukusovellus Upcodelta)